หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม (3 ก.พ. 2559)
การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ (1 ก.พ. 2559)
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับภาค (29 ม.ค. 2559)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับรางวัล “คนดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๕๘ (4 พ.ย. 2558)
"แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย" และ "การรณรงค์ เจอ ต้อง แจ้ง" (21 ต.ค. 2558)
การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (24 ก.ย. 2558)
ขอเชิญประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (3 ส.ค. 2558)
C-POTผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว“ชุดปากกาตั้งโต๊ะจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค” (Copy) (2 มิ.ย. 2558)
สวจ.สระแก้ว จัดโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘ (28 พ.ค. 2558)
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (24 พ.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับที่ ๑ เรื่อง ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (18 พ.ค. 2558)
เกณฑ์การคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเภทเด็ก และประเภทเยาวชน) (เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น) (23 เม.ย. 2558)
C-POTผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว“ชุดปากกาตั้งโต๊ะจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค” (5 เม.ย. 2558)
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม และการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (5 เม.ย. 2558)
โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “คนสระแก้วร่วมใจ เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (17 มี.ค. 2558)
ขอเชิญร่วมงาน “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน “มาฆบูชาอาเซียน ระหว่างไทย-กัมพูชา” (26 ก.พ. 2558)
เกณฑ์การคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (19 ก.พ. 2558)
โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ (10 ก.พ. 2558)
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป รุ่นที่ ๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ (28 พ.ย. 2557)
โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว (27 พ.ย. 2557)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม