หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (19 ก.พ. 2558)
โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ (10 ก.พ. 2558)
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป รุ่นที่ ๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ (28 พ.ย. 2557)
โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว (27 พ.ย. 2557)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้วและคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ (19 พ.ย. 2557)
บทเพลงปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ (12 พ.ย. 2557)
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย (11 พ.ย. 2557)
สวจ.สระแก้ว เข้าร่วม และปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรในการถวายพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ (3 พ.ย. 2557)
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด , ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ (30 ต.ค. 2557)
หนังสือลอยกระทง Loy Kratong Festival (30 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสระแก้ว เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีสระแก้ว" ประจำปี ๒๕๕๗ (29 ต.ค. 2557)
ข่าวภูมิภาค หน้าที่ ๒๖ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ “สระแก้วพัฒนาเมืองหน้าด่านวัฒนธรรมสร้าง สร้างความรู้อัตลักษณ์สังคมอาเซียน” (6 ต.ค. 2557)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา และการศึกษาดูงานด้านศาสนา (2 ต.ค. 2557)
พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้าน ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ (26 ก.ย. 2557)
การประชุมสานสัมพันธ์เครือข่ายสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออก และมอบเข็มสภาวัฒนธรรมแก่เครือข่ายวัฒนธรรม (25 ก.ย. 2557)
มหกรรมสระแก้วรวมพลัง “สร้างความสุข ความปรองดอง สมานฉันท์ ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (17 ก.ย. 2557)
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนพิธีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน "ค่ายยุวศาสนพิธีกร : มัคคทายกน้อย" (4 ก.ย. 2557)
โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (4 ก.ย. 2557)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม/ร้านคาราโอเกะ) และร้านให้เช่า จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (29 ส.ค. 2557)
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (15 ส.ค. 2557)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม