หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (30 ก.ค. 2557)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (29 ก.ค. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น-ภาษาไทยถิ่นดีเด่น-ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗” (29 ก.ค. 2557)
โครงการ "คืนความสุขให้คนในชาติ ชาวอรัญร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" (คอนเสิร์ต ทีวี ๓ สัญจร) (27 ก.ค. 2557)
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ) (27 ก.ค. 2557)
กิจกรรมสร้างความปรองดองและคืนความสุขสู่ชาวสระแก้ว (24 ก.ค. 2557)
เวทีเสวนา “สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา” (21 ก.ค. 2557)
สวจ.สระแก้ว และสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกสูง ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (17 ก.ค. 2557)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ (16 ก.ค. 2557)
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ (15 ก.ค. 2557)
โครงการสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ไทย – กัมพูชา (อ.คลองหาด จ.สระแก้ว) (10 ก.ค. 2557)
โครงการสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ไทย – กัมพูชา (อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว) (9 ก.ค. 2557)
ประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เด็กและเยาวชน โดยผ่านพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำเภอตาพระยา (8 ก.ค. 2557)
การประชุมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (4 ก.ค. 2557)
โครงการสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสาน สัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างไทย - กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว (3 ก.ค. 2557)
ฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ (20 มิ.ย. 2557)
พิธิเปิดโครงการปฎิบัติธรรมนำชีวิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ (17 มิ.ย. 2557)
ออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ตามมาตรการเร่งด่วนในการปราบปราม และหยุดยั้งการเผยแพร่ของยาเสพติดของ คสช. (17 มิ.ย. 2557)
พีธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ (7 มิ.ย. 2557)
รายละเอียดการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ (5 มิ.ย. 2557)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม