หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (30 พ.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (27 พ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 1171 ครั้ง
การประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2564 (23 พ.ย. 2563)
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรราชธานี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (23 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ "รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" (9 พ.ย. 2563)
การประกวดแข่งขันสวดสรภัญญะอีสาน (12 ต.ค. 2563)
การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดสระแก้ว (1 ต.ค. 2563)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ (10 ก.ย. 2563)
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 (26 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครวัฒนธรรม (อสว.) (25 ส.ค. 2563)
การประกวดคำขวัญจังหวัดพะเยา (25 ส.ค. 2563)
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" (11 ส.ค. 2563)
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (6 ส.ค. 2563)
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติของนายกรัฐมนตรี ประเภท ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ในจังหวัด และประเภทหน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร" (5 ส.ค. 2563)
บัญชีการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ๒๕๖๓ (13 ก.ค. 2563)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (10 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (10 ก.ค. 2563)
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรมในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (14 พ.ค. 2563)
"สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ฟังธรรมะออนไลน์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา" (5 พ.ค. 2563)
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 6) (27 มี.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม