หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการเร่วด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 2) (24 มี.ค. 2563)
เรื่อง ยกเลิกการจัดงานแสดง แสง สี เสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ประจำปี 2563 (17 มี.ค. 2563)
หลักเกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 มี.ค. 2563)
รับสมัครประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (10 ม.ค. 2563)
กิจกรรมการประกวดขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ หุ่นผีเสื้อ หนูน้อยผีเสื้อ และการประกวดแต่งกายผีเสื้อแฟนตาซี เนื่องในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (14 มิ.ย. 2562)
ประกวดแต่งบทกลอน "รางวัลกวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๕" เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๒ (12 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญประกวดธิดากาสร ประจำปี ๒๕๖๒ (8 พ.ค. 2562)
หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (3 พ.ค. 2562)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผลการแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (19 มี.ค. 2562)
การประกวดศิลปวัฒนธรรมและความสามารถพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2 ประเภทวงดนตรีลูกทุ่ง (4 มี.ค. 2562)
ประกาศเจตนารมณ์ต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (23 ม.ค. 2562)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีสระแก้ว" ประจำปี 2561 (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอาสาสมัครวัฒนธรรม ผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ (3 ม.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอาสาสมัครวัฒนธรรม บัดนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว (2 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาสมัครวัฒนธรรม ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว (29 ธ.ค. 2561)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครวัฒนธรรม ประจำสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว (อสว.) (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาตฯ (25 ธ.ค. 2561)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม