ข่าวประกาศ

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารดาวน์โหลด ข่าวฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการประชุมประจำเดือน ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ITA 
  15/06/2564 คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
  11/06/2564 ประชุมนักวิชาการวัฒนธรรม ผู้ประสานงานวัฒนธรรมประจำอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒
  11/06/2564 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
  10/06/2564 ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือนมิถุนายน
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม  
  เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน
     
คลังรูป วีดีโอ เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลเผยแพร่ 
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
     

 
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์
 
 
 
 
 

 
 


 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
Editor
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th

วีดิโออาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐๔๒ ๗๑๖ ๒๔๗ โทรสาร ๐๔๒ ๗๑๖ ๒๑๔

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์