องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
กุ้งเหยียด

วันที่ 14 พ.ค. 2564

ประวัติความเป็นมา

อำเภอพระสมุทรเจดีย์แต่เดิมชาวบ้านในตำบลนาเกลือประกอบอาชีพโดยการทำนาเกลือเป็นหลักแต่ประสบกับปัญหาเรื่องรายได้ เนื่อง จากเกลือมีราคาถูก ทำให้ชาวบ้านมองหาหนทางในการประกอบอาชีพใหม่คือการเลี้ยงกุ้ง โดยการขุดบ่อในการเลี้ยง หรือที่ชาวบ้าน เรียกกันว่า "ทำวังกุ้ง” เป็นที่เลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ คือให้กุ้งมาอาศัยเอง โดยไม่ต้องปล่อยลูกพันธุ์ และไม่ต้องให้อาหารด้วย ประกอบ ในหมู่บ้านสาขลามีวัดเก่าที่เป็นแหล่งเที่ยวคือวัดสาขลา เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับการตั้งหมู่บ้าน มีหลวงพ่อโตเป็นพระประธาน ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้าในหมู่บ้านสาขลาจำนวนมากและทุกหลังคา เรือนจึงเปลี่ยนมาทำการเลี้ยงกุ้งรวมถึงสัตว์น้ำประเภทอื่นแบบถาวร และเมื่อมีการเลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมาก นอกจากขายโดยปกติแล้ว ก็ยังมีการแปรรูปเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า จากเดิมที่มีการแปรรูปเพื่อเก็บไว้กินเองแล้วยังสามารถขายได้อีกด้วยชาวบ้านจึง นำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์สดๆ มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบทำให้มีรายได้ดีขึ้นมากเดิมทีรุ่น ปู่ย่า ตายายได้ทำการแปรรูปกุ้งให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานคือการทำกุ้งให้มีรสเค็มเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อถึงรุ่นของนางสุนทร สุวรรณนาวินหรือที่ทุกคนเรียกว่าป้าสุนทร ได้ทำการปรับปรุงรสชาติให้เป็นที่นิยมมากขึ้นรวมถึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ คือการนำกุ้ง มาทำให้ตัวเหยียดตรงและมีรสชาติเค็มหวาน และได้ทำการตั้งกลุ่มขึ้นชื่อว่า "กลุ่มเกษตรกรนาเกลือพัฒนา” โดยการขึ้นทะเบียนไว้กับ กลุ่ม OTOP จากการตั้งกลุ่มนี้ทำให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เพิ่มขึ้น

 

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเกษตรกรนาเกลือพัฒนา

ที่อยู่ 256 3 - ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

02-848-4240

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสุนทร สุวรรณนาวิน

ที่อยู่ 256 3 - ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

02-848-4240

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มเกษตรกรนาเกลือพัฒนา

อ้างอิง ข้อมูล , รูปภาพ 

https://www.bangbor.go.th/otop.html

https://www.sentangsedtee.com/food-recipes-for-job/article_105633

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรสาร:02-7076137 ต่อ15

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม