ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
จัดประชุม โครงการจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมระดับอำเภอ สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอบางบ่อ)

วันที่ 18 ม.ค. 2565

โครงการจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมระดับอำเภอ สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอบางบ่อ)

 

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

                   ด้วย นางสุมลฑา  เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางอุไร หยังหลัง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมระดับอำเภอ สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอบางบ่อ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ศาลาเผือกนวม – สุกใส วัดบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ เครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ ทำงานร่วมกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรสาร:02-7076137 ต่อ15

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม