ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาเปิดสมัครและรับผลงานถึง 31 พฤษภาคม 2565

วันที่ 6 พ.ค. 2565

               ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรค์ จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน สามารถนำวัฒนธรรมท้องถิ่นไปต่อยอดผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความน่าสนใจ ความรู้ และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชน และสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า ๓๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ รางวัล เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ขยายระยะเวลาสมัครและการรับผลงาน จาก ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕)
                 ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และส่งผลงาน โดยตรงผ่านเว็บไซต์ http://ymc.regist-master.com/
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ สร้างสรรค์ไทย (Creativethai2022)
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรสาร:02-7076137 ต่อ15

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม