ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ

วันที่ 18 พ.ค. 2565

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

    จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตร ตามศักยภาพของพื้นที่ โดยเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำการเกษตรแบบประณีต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการใช้สารเคมี ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น จำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือนและชุมชนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่ง ที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ที่มากเกินความจำเป็นและใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้บริโภค การจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจในขบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการและรับรู้ข้อมูลวิถีการตลาด จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้กำหนดการจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ และบริเวณ Terrace ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง

pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรสาร:02-7076137 ต่อ15

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม