หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (12 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาเปิดสมัครและรับผลงานถึง 31 พฤษภาคม 2565 (6 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เพลง "จังหวัดสมุทรปราการ" (2 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ "เที่ยวชมงาน 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" (20 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์สื่อ"สวดมนต์ออนไลน์วันสงกรานต์ พ.ศ ๒๕๖๕" ภายใต้แนวทางและมาตรการณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" (12 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" (12 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ (29 มี.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (25 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทำโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” ประจำปี 2565 (21 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" (18 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ (17 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย (17 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม"และกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (14 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cutural Product of Thailand : CPOT) (11 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (7 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ปี 2565 และประกาศผลบรรยายธรรม ปี 2565 ระดับจังหวัด (1 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) (22 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (17 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT GRAND EXPOSITION) วันที่ ๑๖- ๒๐ ก.พ. ๖๕ (14 ก.พ. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรสาร:02-7076137 ต่อ15

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม