หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom) (18 พ.ค. 2565)
การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (17 พ.ค. 2565)
การประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) (17 พ.ค. 2565)
การจัดทำสื่อท่องเที่ยวเสมือนจริงสังเวชนียสถานจำลองในประเทศไทย ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (16 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และวัดแพรกษา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยฯ และพิธีเวียนเทียน ณ วัดแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (15 พ.ค. 2565)
พิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ณ วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (14 พ.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) ครั้งที่ ๑/๑๕๖๕ (9 พ.ค. 2565)
การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom) (9 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่เพื่อประสานงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (9 พ.ค. 2565)
กิจกรรมจิตอาสาฯ ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (5 พ.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาข้อกำหนดและรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่จะเข้ารับทุนและส่วนลด ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (5 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ (5 พ.ค. 2565)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ หรือวันฉัตรมงคล (4 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน ๔ แห่ง (3 พ.ค. 2565)
การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของชุมชนคุณธรรมฯ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (3 พ.ค. 2565)
การเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดสมุทรปราการ (3 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการลงสำรวจพื้นที่วัดเป้าหมายในการจัดทำสื่อท่องเที่ยวเสมือนจริง สังเวชนียสถานจำลองในประเทศไทย ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี (2 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม สร้างสุข โดยการออกกำลังกาย ณ ลานกิจกรรม อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (29 เม.ย. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต ชื่อร้านคิดดี้ แลนด์ (29 เม.ย. 2565)
การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ๑ - ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (28 เม.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรสาร:02-7076137 ต่อ15

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม