ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
คณะนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทางวัฒนธรรมพื้นที่ตอนล่างจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 12 พ.ย. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เป็นผู้แทน นำคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักราวุธ ตันสกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิจัย และคณะนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนทางวัฒนธรรมพื้นที่ตอนล่างจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำเสนอโครงการวิจัย และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการดำเนินงานโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร ในที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร, ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
 
สายด่วนวัฒนธรรม
  

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม