องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีห่อข้าวต้มมัด

วันที่ 29 มี.ค. 2565

       วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แต่เดิมตำบลหนองนกไข่ไม่มีวัดประจำตำบลประชาชนจึงต้องเดินทางไปทำบุญ บำเพ็ญกุศลที่วัดในตำบลใกล้เคียงคือวัดท่ากระบือ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน และวัดคลองตันราษฎรบำรุง ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว ต่อมาได้มีคหบดีใจบุญ คือนายแก้ว ศรีจินดา ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยมีพระสมบูรณ์ ขนฺติสาธร เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ แต่ท่านได้ลาสิขาไปใน พ.ศ. ๒๕๐๔ ทางพระสงฆ์ได้แต่งตั้ง
พระคับ ปญฺญาพโล (ผ่องสุขสวัสดิ์) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหนองนกไข่ พระอธิการคับ ปญฺญาพโล ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสาครปัญญาคุณ ท่านได้พัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัด
เป็นอันมาก ทั้งด้านการศึกษา ด้านการเผยแพร่ ด้านสาธารณูปโภค ภายในวัดมีปูชณียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ซึ่งประชาชนให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก เรียกนามว่า "หลวงพ่อใหญ่ประทัดแตก” นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับ พระบรมราชานุสาวรีย์ที่วงเวียนใหญ่ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิที่ประชาชนทั่วสาทิศเดินทางมากราบไหว้ ขอพรเพื่อปราถนาความสำเร็จ พระอาจารย์คับ ปัญญาพโล หรือพระครูสาครปัญญาคุณ เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด ซึ่งท่านได้นิมิตเห็นพระเจ้าตากสินมหาราช
และได้สนทนากันในนิมิตนั้นว่า พระเจ้าตากสินให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมา แต่ด้วยตอนนั้นทางวัดยังไม่มี
กำลังพอและยังมีหนี้สินอยู่จึงได้ขอเวลาหนึ่งปีเพื่อสร้างให้แล้วเสร็จ ซึ่งพระเจ้าตากสินได้ตอบในนิมิตว่า ไม่เป็นไร หากสร้างสำเร็จอะไรๆก็จะดีขึ้นเอง การเริ่มต้นสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2520 และเสร็จ ในปี 2522 ซึ่งหลังจากนั้น ทางวัดก็สามารถปลดหนี้จำนวนสองล้านที่เกิดจากการขาดทุนในการจัดงานวัดครั้งก่อนๆได้สำเร็จ และหลังจากนั้น พระอาจารย์คับจึงได้จัดงานประจำปี
ของทางวัดขึ้นอีก แต่ด้วยตอนนั้นการเดินทางไม่สะดวก มีเพียงคันดินเล็กๆ ให้เดินเข้ามา หรือมาทางเรือ ประกอบกับฝนตกหนัก พระอาจารย์คับจึงกังวลว่าผู้คนจะเดินทางมางานวัดไม่ได้ จึงบนบานต่อพระเจ้าตากสินให้ฝนหยุดตกในช่วงจัดงาน และฝนก็ได้หยุดตามคำขอพระอาจารย์คับ จึงได้คิดทำ
ข้าวต้มมัดเพื่อใช้ในงานแก้บน เพราะเห็นว่าข้าวต้มมัดนั้น น่าจะเป็นเสบียงอาหารอย่างหนึ่ง ที่กำลังพลสามารถนำติดตัวเวลาเดินทัพได้ ผสมกับกุศโลบายที่อยากให้ชาวบ้านเกิดความรักความสามัคคีกัน
เหมือนกับข้าวต้มมัดที่จะมีสองกีบมัดติดกันไว้ ประเพณีบวงสรวงพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดหนองนกไข่จึงได้กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้น โดยการถวายข้าวต้มมัด และไข่เป็ดต้ม ประจำปีในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ติดต่อกันมากว่า ๔๐ ปี ทั้งนี้
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกู้ชาติ กู้แผ่นดินจากการยึดครองพม่า ชาติไทยจึงมีอิสรภาพมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๑๐ ตราบทุกวันนี้
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร, ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
 
สายด่วนวัฒนธรรม
  
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม