ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประชุมประจำเดือนของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ 24 มิ.ย. 2565


วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายปราโมทย์​ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรม​จังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และแนวทางในการปฏิบัติราชการ
พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินผลรอบทิศแบบ ๓๖๐ องศา (360 - degree Feedback) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูบุคลากรดีเด่น ๑๑ ท่าน โดยแบ่งเป็น
(ดาว)๑. การประเมินระดับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ได้แก่
นางสาวอมราพร มาลาวงษ์
(ดาว)๒. การประเมินระดับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่
๒.๑ นางสาวชุติมา สิลาทอง
๒.๒ นายอภิสิทธิ์ ชื่นมี
๒.๓ นางสาวสรัลพร คำปัญญา
๒.๔ นายสมควร ปานสมุทร
๒.๕ นายเอกชัย ดีประเสริฐ
๒.๖ นางสาวสุนันทา รอดเสงี่ยม
๒.๗ นายชัยศิริ วิระสอน
๒.๘ นางสาวจิรนันท์ สุขใส
๒.๙ นางสาวยสวดี เมืองรมย์
๒.๑๐ นายณัฏฐ์ชยุต นุ้ยสวี

ณ ห้องประชุมท่าจีน (๕๐๒) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร, ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
 
สายด่วนวัฒนธรรม
  

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม