องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
ไทยทรงดำ

วันที่ 21 ส.ค. 2560

ชาวไทยทรงดำหนองสองห้อง
                   ชาวไทยทรงดำ หรือไทยดำ เป็นกลุ่มชนชาติไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่เดิมมีถิ่นฐานอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท แถบเมืองแถงในประเทศเวียดนาม ได้อพยพถิ่นฐานเข้ามาประเทศไทย อาศัยอยู่หลายจังหวัด ในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่อยู่ที่ชุมชนหนองสองห้อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของตนเอง ทั้งในด้านของภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน ศิลปะการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
                   สำหรับชาวไทยทรงดำในจังหวัดสมุทรสาครนั้นพบว่า บรรพบุรุษของไทยทรงดำที่จังหวัดสมุทรสาครนั้นเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรี เพื่อกลับดินแดนที่ตนเคยอาศัยอยู่ก่อนซึ่งอยู่ทางเหนือแต่ในระหว่างเดินทางนั้นได้ผ่านดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำมาหากินจึงได้ปักหลักตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ซึ่งปัจจุบันคือ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และตั้งต้นสกุล 9 เพชรได้แก่ 1.บุตรเพชร 2. มูลดาเพชร 3.ซัดเพชร 4.รอเพชร 5.เพชรรอ 6.โลหินเพชร 7.มินเพชร 8.บุญเพชร 9.ทองเพชร จนทุกวันนี้ก็ยังคงติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นประจำ ระหว่างญาติพี่น้องกลุ่มไทยทรงดำในจังหวัดเพชรบุรี(ตระกูล 10 ยอดพระ) ซึ่งมีบุคคลที่สำคัญเป็นที่นับถือของชาวบ้านได้แก่
1.คุณตาจันทร์ บุตรเพชร ซึ่งท่านเป็นต้นตระกุลบุตรเพชร ปัจจุบันอายุ 90 ปีเป็นหมอทำพิธีเสนเรือนและเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาทางด้านงานจักสาน
2.นายสี คัมภีร์ มีความสามารถเป็นหมอเสนเรือน อยู่หมู่ 5
3.นางบุญมี เสวี ท่านเป็นผู้มีความสามารถทางด้านการขับเพลง(ร้องเพลงพื้นบ้านของไทยทรงดำ)
4.นางปล้อง ยอดเพชร เป็นผู้มีภูมิปัญญาทางด้านการเย็บปักถักร้อย/ทอผ้า
5.นางชม ลาภพูล เป็นผู้มีภูมิปัญญาทางด้านการเย็บปักถักร้อยและด้านการศึกษาซึ่งท่านได้อนุรักษ์ภาษาถิ่นของไทยทรงดำและยังอุทิศเวลาในการสอนพูดเขียนภาษาไทยทรงดำให้บุตรหลานชาวไทยทรงดำในชั่วโมงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่วัดหนองสองห้อง และยังได้จัดทำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทรงดำ
                 ปัจจุบันอาชีพหลักของไทยทรงดำคือการทำนาและถางป่าทำมาหากิน และยังมีมรดกทางวัฒนธรรมผ้าถุงลายแตงโมประกอบด้วยสี ขาว เขียว เหลือ แดง เรียกว่าลายขอกุด มีประชากรประมาณ 1300 คน

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร, ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
 
สายด่วนวัฒนธรรม
  
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม