หน้าหลัก >> หนังสือแจ้งเวียน/กฏหมาย
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดหนังสือแจ้งเวียน/กฏหมาย ข่าว/บทความทั้งหมด
หนังสือแจ้งเวียน/กฏหมาย
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (28 ม.ค. 2565)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง (24 ม.ค. 2565)
ข้อพิจารณาที่ควรใส่ใจในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน (24 ม.ค. 2565)
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (19 พ.ย. 2564)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง (17 พ.ย. 2564)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 . (7 ก.ย. 2564)
แจ้งขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง (16 มิ.ย. 2564)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (16 พ.ค. 2564)
แจ้งเวียนนหนังสือกรมบัญชีกลาง (16 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 พ.ค. 2564)
แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชา (27 ม.ค. 2563)
องค์ความรุ้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559/2564) (12 มิ.ย. 2562)
ตำนานพันท้านนรสิงห์ (29 ต.ค. 2561)
กระตั้วแทงเสือ (29 ต.ค. 2561)
ตำนานพระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ ๔ (29 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม (5 ก.ย. 2561)
คลิปวิดีโอ “เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การรู้เท่านั้นสื่อ การรับรู้สื่อให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์” เรื่อง “ชีวิตเด็กติดสื่อ” (3 ก.ย. 2561)
ผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ “การรณรงค์ลดปัญหาการพนันฟุตบอลออนไลน์”รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีม DC STUDIO ชื่อผลงาน แทง(บอล)เก่ง สถาบันการศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ (12 ก.ค. 2561)
ผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ “การรณรงค์ลดปัญหาการพนันฟุตบอลออนไลน์” รางวัลชนะเลิศ ทีม ภูมริน ชื่อผลงาน รู้ทัน ไม่พนันบอล สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ (12 ก.ค. 2561)
ผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ “การรณรงค์ลดปัญหาการพนันฟุตบอลออนไลน์”รางวัลชมเชย ทีม Cosmo Girls ชื่อผลงาน รณรงค์พนันออนไลน์ สถาบันการศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ (12 ก.ค. 2561)
1 2 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร, ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
 
สายด่วนวัฒนธรรม
  
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม