หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ถวายเกียรติบัตรประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (15 ต.ค. 2563)
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ไหว้เจ้า ๙ ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาครและรับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงานไหว้เจ้า ๙ ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร (10 ต.ค. 2563)
โครงการ ฝึกอบรมการปักผ้าลายเอกลักษณ์จังหวัดสมุทรสาคร (8 ต.ค. 2563)
โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On tour) ระยะที่ ๔ (5 ต.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโบราณสถาณเขตประวัติศาสตร์ป้อมวิเชียรโชฏก ครั้งที่2/2563 (5 ต.ค. 2563)
โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On tour) ระยะที่ ๔ (2 ต.ค. 2563)
โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย “ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (29 ก.ย. 2563)
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (29 ก.ย. 2563)
พิธีมอบทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ (29 ก.ย. 2563)
ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำพลังบวร ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และสนองงานตามพระบรมราโชบาย (29 ก.ย. 2563)
เป็นวิทยากรบรรยายมารยาท ในพิธีการ ต่าง ๆ พร้อมการสาธิตการทำความเคารพ (29 ก.ย. 2563)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย ในมิติวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า และสร้างชาติเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน (17 ก.ย. 2563)
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม (17 ก.ย. 2563)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 ก.ย. 2563)
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ประชุม PMQA 4.0 ณ ห้อง 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (17 ก.ย. 2563)
มอบประกาศจัดตั้งองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม และกล่าวแสดงความยินดี 39 ปี มูลนิธิ Hope Academy ณ เทศบาลตำบลบางปลา อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร (17 ก.ย. 2563)
ร่วมพิธีเปิด. และบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายกระบวนการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (17 ก.ย. 2563)
ประชุมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในการตรวจราชการ ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล และมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 (17 ก.ย. 2563)
ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์โบสหลังเก่าวัดโคกขาม. ร่วมกับท่านเจ้าอาวาส. ดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด. และคณะ ณ วัดโคกขาม อ.เมืองฯ (17 ก.ย. 2563)
ประชุมข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม (15 ก.ย. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร, ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
 
สายด่วนวัฒนธรรม
  

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม