หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (23 ก.พ. 2564)
ฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 (23 ก.พ. 2564)
มอบถุงธารน้ำใจจากเพื่อนสู่เพื่อนห่วงใยคนสาคร. กลุ่มนักร้อง นักดนตรีศิลปิน ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพในภาวะโรคโควิด 19 (23 ก.พ. 2564)
ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร และชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ (23 ก.พ. 2564)
มอบถุงธารน้ำใจจังหวัดสมุทรสาคร แก่สถานประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (23 ก.พ. 2564)
ผู้ประสานงานอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมการประชุมพหุภาคีของอำเภอบ้านแพ้ว ระหว่างพระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพ (23 ก.พ. 2564)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (23 ก.พ. 2564)
นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ณ จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลื อผู้ประสบภัยจากโรคโควิด -19 (23 ก.พ. 2564)
ประชุมผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยระบบ Video conference (23 ก.พ. 2564)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (21 ม.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายเหตุโควิด-19 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครวัน ครั้งที่ 1/2564 (21 ม.ค. 2564)
ร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเรื่องอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 (21 ม.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (21 ม.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดสมุทรสาคร (21 ม.ค. 2564)
ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) (21 ม.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (21 ม.ค. 2564)
เข้ารับไฟพระฤกษ์ประทาน เพื่ออัญเชิญไปในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสาคร (21 ม.ค. 2564)
ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 (21 ม.ค. 2564)
ประชุมหารือการจัดงานเทศกาลตรุษจีนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ ซึ่งกำหนดจัดงานในช่วงวันที่ ๑๑ -๑๓ ก.พ. ๖๔ (21 ม.ค. 2564)
ประชุมกลั่นกรองการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (21 ม.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร, ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
 
สายด่วนวัฒนธรรม
  

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม