ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินสงเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 6 ก.ค. 2561

          วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวธมณภัทร เสาวภิชาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และข้าราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินสงเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากปัจจุบันได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนไม่มีคุณภาพและไม่ถูกหลักโภชนการในหลายพื้นที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายให้ลงตรวจสอบ ณ โรงเรียนวัดลาดเป้งและโรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม