หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
คู้มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (3 มี.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 1358 ครั้ง
โครงการเด่น กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (6 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
คำสั่งที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 (7 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 1873 ครั้ง
คำสั่งที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ (7 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 625 ครั้ง
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ด้านวัฒนธรรม (6 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (6 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 4231 ครั้ง
ขั้นตอนการให้บริการงาน พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (1 ก.ย. 2559)
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดเวลาการปิดภาคการศึกษา (1 ก.ย. 2559)
แบบแจ้งขอเลิกประกอบกิจการ (1 ก.ย. 2559)
แบบคำขออนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (1 ก.ย. 2559)
แบบคำขออนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (1 ก.ย. 2559)
แบบคำขออนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (1 ก.ย. 2559)
ยุทธศาสตร์ (23 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 598 ครั้ง
ชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (26 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม