แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
มัสยิดกลางจังหวัดสตูลหรือมัสยิดมำบัง

วันที่ 19 ม.ค. 2558
 

มัสยิดกลางจังหวัดสตูลหรือมัสยิดมำบัง

ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนบุรีวานิชและถนนสตูลธานี กลางเมืองสตูล เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮำหมัดอาเก็ม) เป็นเจ้าเมืองสตูล (ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙) ชื่อมำบังตั้งตามชื่อเมืองสตูลในสมัยนั้นต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้จัดสร้างลักษณะรูปทรงมัสยิดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตัวอาคารสีขาวตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใส ตัวอาคารแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนนอกเป็นระเบียง มีบันไดขึ้นหอคอย ลักษณะเป็นยอดโดม สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ ส่วนในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาด ชั้นล่างมีห้องใต้ดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕

ความสำคัญต่อชุมชน
          
เป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม  ตามศาสนาอิสลามในวันศุกร์  ในอดีตมัสยิดมีหอคอยสูงๆ เรียกว่า  "นิมาร"  แปลว่าสถานที่ดูเพลิง ต่อมาหอคอย หรือ หออาซาน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมัสยิด ซึ่งใช้ตะโกนบอก ให้มุสลิมละหมาด เพราะตะโกนจากที่สูงๆ ได้ยินไปทั่ว มัสยิดมำบังเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวมุสลิมในจังหวัดสตูล ซึ่งทางราชการจัดสรรงบประมาณ ๑๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
          
มีลักษณะมีโดมเดียว รูปคล้ายบัวตูม หรือ "เรือ" ในหมากรุกไทยบนยอดโดมมีสัญลักษณ์ดาวและพระจันทร์เสี้ยว แสดงถึงสัญลักษณ์การเผยแพร่ศาสนาอิสลาม เป็นทรงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เด่น สวยงาม สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น ใช้เป็นห้องประชุม และห้องสมุด ชั้นกลางใช้ละหมาด พื้นหินขัด ผนังก่ออิฐถือโปกปูน สลับอิฐโปร่งสีน้ำตาล เพื่อระบายอากาศ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ หลังคาเทคอนกรีตปูด้วยกระเบื้องดินเผา โดมเป็นเฟือง ๘ เฟือง ประดับกระจกสีทองจากอิตาลี

เส้นทางสู่สถานที่ตั้ง
          
เข้าสู่เทศบาลเมืองสตูลตามถนนสายเอก  ถนนสตูลธานี จะมองเห็นโดมสีทองเด่นชัดหาง่าย อยู่กลางใจเมืองสตูล


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
๓๕๐  ถนนคูหาประเวศน์ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
โทร. ๐๗๔ ๗๔๐๖๐๐ โทรสาร ๐๗๔ ๗๔๐๖๐๑
E-mail [email protected] ,[email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม