หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมออกตรวจกับคณะกรรมการตรวจประเมินร้านวีดิทัศน์ ก่อนออกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (20 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล ครั้งที่ 1/2564 (20 ม.ค. 2564)
ออกตรวจสถานประกอบการ สถานบริการ โรงแรมและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ (ร้านคาราโอเกะ) (19 ม.ค. 2564)
การประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดสตูล (19 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประจำเดือนมกราคม 2564 (18 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล (18 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถว เคารพธงชาติ (18 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับนางสาวจุฑาภรณ์ หวังกุหลำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (15 ม.ค. 2564)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสตูล (15 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 (13 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญ อวยชัย อายุ 100 ปี โยมมารดา พระครูวิมลธรรมรส เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองสตูล (13 ม.ค. 2564)
พิธีเปิดการฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยใช้โปรแกรม ZOOM ระยะที่ ๑ (13 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล (12 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลเข้าเยี่ยมคาราวะ นายอรุณ อุมาจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล (12 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูลประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 (12 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” (11 ม.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 (11 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถว เคารพธงชาติ (11 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับนายปพน ชูรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (7 ม.ค. 2564)
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านนิคมพัฒนา (5 ม.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
๓๕๐  ถนนคูหาประเวศน์ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
โทร. ๐๗๔ ๗๔๐๖๐๐ โทรสาร ๐๗๔ ๗๔๐๖๐๑
E-mail satun@m-culture.go.th ,satun.m.cultrue.satun@gmail.com

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม