หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
พิธีอธิษฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 (8 ส.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่เน้นหนัก “วาระ 5 ส. เมืองสตูล น่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1/2564 (5 ส.ค. 2564)
การประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (4 ส.ค. 2564)
ประชุมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ครั้งที่7 (2 ส.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ และเเสดงความยินดีแก่ (2 ส.ค. 2564)
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ และคณะที่ 2 ด้านสังคม (2 ส.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลและศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (31 มี.ค. 2564)
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (31 มี.ค. 2564)
พิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี พ.ศ.2564 (30 มี.ค. 2564)
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด (29 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 (29 มี.ค. 2564)
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (25 มี.ค. 2564)
โครงการจิตอาสาพระราชทาน (กิจกรรมทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์) พัฒนาพระมหาเจดีย์ (24 มี.ค. 2564)
จอ วัฒนธรรมจังหวัดสตูลร่วมพิธีพระราชดินฝังศพ นางเมธารดา บาราสัน อดีตนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (23 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (23 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (22 มี.ค. 2564)
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 (21 มี.ค. 2564)
กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโฆษกชุมชน" ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (18 มี.ค. 2564)
ประชุมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประจำเดือนมีนาคม 2564 (18 มี.ค. 2564)
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 (17 มี.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
๓๕๐  ถนนคูหาประเวศน์ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
โทร. ๐๗๔ ๗๔๐๖๐๐ โทรสาร ๐๗๔ ๗๔๐๖๐๑
E-mail satun@m-culture.go.th ,satun.m.cultrue.satun@gmail.com

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม