หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/ 2564 (16 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (16 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลงานสายวิชาการ ระดับชำนาญการ กลุ่มจังหวัดที่ 6 (16 มี.ค. 2564)
ร่วมงานงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2564 (15 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2563 (12 มี.ค. 2564)
ประชุมการเตรียมความพร้อมคณะทำงาน "มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ภาคใต้)" (10 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 (10 มี.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล เป็นผู้ดำเนินรายการ "#จังกาบกับวัฒนธรรมสตูล" ผ่านช่องทางถ่ายทอดสดทาง Facebok Live "สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสตูล " (10 มี.ค. 2564)
ประชุมการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มเเข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" (10 มี.ค. 2564)
ประชุมเชิงปฏิบัติติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ (9 มี.ค. 2564)
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสตูล (8 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหารอุทยานธรณ์โลกสตูล ครั้งที่ 1/2564 (5 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 (4 มี.ค. 2564)
เปิด กิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ พิมานคุณภาพ(Open House)" ประจำปีการศึกษา 2563 (4 มี.ค. 2564)
โครงการการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด (4 มี.ค. 2564)
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (3 มี.ค. 2564)
ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ตำบลคลองขุด (2 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูล (2 มี.ค. 2564)
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสตูล ประจำปี 2564 (2 มี.ค. 2564)
พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" (2 มี.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
๓๕๐  ถนนคูหาประเวศน์ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
โทร. ๐๗๔ ๗๔๐๖๐๐ โทรสาร ๐๗๔ ๗๔๐๖๐๑
E-mail satun@m-culture.go.th ,satun.m.cultrue.satun@gmail.com

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม