ข่าวประกาศ

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 4 เม.ย. 2562

ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.00 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น โปรดให้นำเมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เข้ามาอยู่ในมณฑลกรุงเก่า ต่อมาปี พ.ศ.2439 โปรดให้ยุบสามเมืองนี้เข้ารวมกันแล้วจัดตั้งเป็นเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันตก ที่ตำบล บางพุทรา พร้อมพระราชทานนามใหม่ว่า "เมืองสิงห์บุรี” หลังจากนั้น จึงเริ่มมีการก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการสำคัญ ๆ ขึ้นหลายแห่ง หนึ่งในนั้นก็คือ "ศาลากลางหลังเก่า และศาลจังหวัด” ศาลจังหวัด ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 129 หรือ พ.ศ. 2453 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อศาลจังหวัดสร้างแล้วเสร็จ ปีถัดมา ร.ศ. 130 หรือพ.ศ. 2454 จึงเริ่มก่อสร้างตึกศาลากลางหลังเก่าขึ้น ซึ่งตึกทั้งสองหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะแบบโคโลเนียลหรือยุคล่าอาณานิคมของประเทศแถบตะวันตก มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ทรงยุโรป จุดเด่นของตึกทั้งสองหลังคือบริเวณกึ่งกลางของอาคาร ซึ่งทำเป็นมุขยื่นนออกมา ด้านบนของมุขเป็นหน้าบัน ขนาดใหญ่สะดุดตาผู้พบเห็น โดยทั่วไปมักจะประดับ ด้วยปูนปั้นลายลูกไม้อย่างตะวันตก แต่หน้าบันของตึกเก่าหลังนี้ประดับตราอาร์ม ซึ่งเป็นตราประจำ แผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้านอกตัวอาคาร มีอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ขนาดเท่าพระองค์จริง ทรงยืนฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิตไทย พระหัตถ์ซ้ายทรงถือตำรา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันศาลากลางหลังเก่า และศาลจังหวัด เป็นสถานที่จัดงาน "ถนนคนเดิน ร.ศ.130 สิงห์บุรี” ซึ่งจัดเป็นถนนคนเดินแห่งแรกของจังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้นเป็นประจำในวันศุกร์แรกของทุกเดือน บรรยากาศเป็นงานย้อนยุคแบบไทย ๆ ของคนสิงห์บุรี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย โดยการเชิญชวนให้พ่อค้าแม่ค้า และผู้มาเยี่ยมชมให้แต่งชุดไทย เน้นอาหาร ภาชนะที่ใช้แบบย้อนยุค พร้อมชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดสิงห์บุรี http://www.museumthailand.com
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
วิสัยทัศน์


 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์