ข้อมูลวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
แอโรบิคมวยไทยโรงเรียนบ้านโคก

วันที่ 30 พ.ย. 2560

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
          แอโรบิก เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในบรรดาคนรักสุขภาพ เพราะเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีรูปร่างที่สวยงามแล้ว แอโรบิกยังให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสามารถผ่อนคลายความเครียดได้ มวยไทยแอโรบิก เป็น กิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการเต้นแอโรบิกกับกีฬามวยไทย จัดเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเรียกเหงื่อและรอย ยิ้มได้เป็นอย่างดี มวยไทยแอโรบิกเป็นการนำลักษณะการออกอาวุธของมวยไทย เช่น การออกหมัด การเตะ การต่อย ศอก การหมุนตัว ฯลฯ มาประยุกต์เป็นท่าเต้นแอโรบิก ที่มีความลงตัว จนกลายมาเป็นการแสดงแอโรบิคมวยไทย โรงเรียนบ้านโคก ตำบลโคกจานเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดียิ่ง จึงได้คิดค้นท่าเต้นแอโรบิค ผสมผสานมวยไทย และนำมาสอนเด็กนักเรียน จนมีความชำนาญ จนชนะเลิศได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแอโรบิคมวยไทย ประจำปี ๒๕๕๕ การ ออกกำลังกายแบบมวยไทยแอโรบิกเกิดขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ค่อยแพร่หลายจึงไม่เป็นที่รู้จักมากนัก มวยไทยแอโรบิกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราคนไทยควรรู้จัก เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์กีฬามวยไทย นับวันคนรุ่นหลังแทบจะไม่รู้จักมวยไทยแล้ว เพราะการแข่งขันมวยไทยมีไม่ค่อยมาก ไม่เหมือนมวยสากลหรือมวยไทยสากล ดังนั้น การประยุกต์ท่าแม่ไม้มวยไทยกับการเต้นแอโรบิกน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ ช่วยสืบสานให้กีฬาประเภทนี้คงอยู่กับคนไทยตราบนานเท่านาน ไม่ถูกลืมเลือนหรือสูญหายกลายไปเป็นสมบัติของชาติอื่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน โรงเรียนบ้านโคกจึงได้ฝึกสอนนักเรียนเต้นแอโรบิคมมวยไทย จนเป็นที่ชื่นชอบและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
         มวย ไทยแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยร่วมกับท่ากายบริหารหรือ การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น โดยใช้จังหวะดนตรีเป็นตัวกำกับความช้าเร็วของการเคลื่อนไหว เวลา ที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายประเภทนี้คือ ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะสามารถช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจ หัวใจ ปอด และหลอดเลือด ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วย โรงเรียนบ้านโคก เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยแต่โบราณและต้องการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยท่าแม่ไม้มวยไทย จึงได้จัดสอนแอโรบิคมวยไทยให้กับนักเรียนและส่งเข้าประกวดระดับประเทศจนได้รับรางวัลชนะเลิศมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ลักษณะเด่นของแอโรบิคมวยไทยของโรงเรียนบ้านโคก คือ ผู้แสดงเป็นนักรเรียนหญิงล้วน และมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่พร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีความเข้มแข็งของท่าเต้น จึงเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชม และคณะกรรมการ
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
          ใช้ศิลปะมวยไทยมาเป็นท่าทางในการออกกำลังกาย ทำให้เป็นท่าทางที่สวยงาม แสดงถึงวิถึชีวิตของชุมชนด้านมวยไทย และยังทำให้ร่างกายแข็งแรง ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจ หัวใจ ปอด และหลอดเลือด ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงกระฉับกระเฉง ส่งผลให้มีสุขภาพกายที่ดี มีสุขภาพจิตที่แจ่มใส โรงเรียนบ้านโคกเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสอนแอโรบิคมวยไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นเด็กที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส สมองได้รีบการพัฒนา พร้อมที่จะรับวิชาความรู้จากคุณครูได้อย่างเต็มที่ นอกจากแอโรบิคมวยไทยของโรงเรียนบ้านโคกจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่ติดต่อให้ไปแสดงในโอกาสสำคัญต่างๆอยู่เป็นระยะ เช่น งานวันสำคัญของตำบล ของอำเภอ ของจังหวัด โรงเรียนบ้านโคกยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแอโรบิคมวยไทยจากหลายเวทีจนเป็นที่ประจักษ์
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม