ข้อมูลวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
หมอลำกลอน

วันที่ 30 พ.ย. 2560

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
           หมอลำ เป็นศิลปะการแสดงของพื้นถิ่น ที่บรรพบุรุษใช้ในการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี ขยันทำมาหากิน โดยการคิดสร้างสรรค์วิธีการเล่าให้น่าสนใจเพื่อให้ดึงดูดใจลูกหลานให้เข้ามารับฟัง และการแต่งคำกลอน และใช้ดนตรีมาบรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดการเร้าใจ สนุกสนาน และพัฒนาเป็นการแสดงมีผู้แสดงบทบาทต่าง ๆ เป็นความฉลาดของบรรพบุรุษในการสร้างกลวิธีเพื่ออบรมสั่งสอนลูกหลาน นายสมพงษ์ กันยา เป็นผู้ทีมีความสนใจในเรื่องศิลปะการร้องการลำมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม พยายามเรียนรู้ฝึกฝนการร้องการรำจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถร้องหมอลำได้ ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ภูมิปัญญาด้านการขับร้องหมอลำของอำเภอบึงบูรพ์ให้ นอกจากนี้ ยังได้ชักชวนผู้มีความสามารถด้านการร้องหมอลำ เป็นจัดตั้งเป็นคณะหมอลำกลอน รับงานแสดงทั่วไป
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
          หมอลำสรพงษ์ กันยายน เป็นคณะหมอลำกลอน ที่มีความไพเราะในการขับร้อง ถือเป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่อันหนึ่งของชาวตำบลเป๊าะ ถือเป็นคณะหมอลำคณะเดียวของอำเภอบึงบูรพ์ในขณะนี้ ที่มีการเปิดรับงานแสดง เนื่องจากปัจจุบันภูมิปัญญาด้านการขับร้องหมอลำมีน้อย ซึ่งการร้องหมอลำกลอนจำเป้นลักษณะการลำ ที่มีหมอลำชายหญิงสองคนลำสลับกันมีเครื่องดนตรีประกอบเพียงชนิดเดียว คือแคน การลำมีทั้งลำเรื่องนิทานโบราณคดีอีสาน เรียกว่า ลำเรื่องต่อกลอนลำทวย (ทายโจทย์) ปัญหา ซึ่งผู้ลำจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถตอบโต้ ยกเหตุผลมาหักล้างฝ่ายตรงข้ามได้ เครื่องดนตรี ประกอบด้วย แคน เป็นหลักในการแสดงหมอลำกลอน
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ 
          การขับร้องหมอลำแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ล้ำค่าของท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงการละเล่นเพื่อผ่อนคลายจากการทำงาน สร้างสรรค์ พัฒนามาสร้างเป็นอาชีพ แสดงให้เห็นถึงคติสอนใจที่มีการสอดแทรกไว้ในกลอนลำ แสดงให้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบท่ารำ แต่งกลอนรำต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่มีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายได้เป็นอย่างดี
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม