ข้อมูลวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
รำสาวทอผ้าไหม

วันที่ 30 พ.ย. 2560

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
           "บึงบูรพ์ ถิ่นบัวบาน คนรักบ้านข้าวสารขาว สาวแสนสวยรวยน้ำใจ ผ้าไหมเนื้อดี มากมีวิชา พัฒนาทุกทาง ” คำขวัญอำเภอบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ เป็นอำเภอขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ ๔๙.๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ๔๒ กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นทุ่งนา สลับเนินสูงและป่าโปร่ง มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก คือ หนองบึงบูรพ์ การปกครองแบ่งออกเป็น ๒ ตำบล ๒๕ หมู่บ้าน อาชีพหลักของคนบึงบูรพ์ คือ การทำนาน อาชีพเสริมจากากรทำนา คือ การทอผ้าไหม คนทั่วไปรู้จักอำเภอบึงบูรพ์ในนาม "เมืองผ้าไหมเนื้อดี ซิ่นหมี่งาม” รำสาวทอผ้าไหม เป็นการฟ้อนรำพื้นเมือง ตามเนื้อร้องของเพลง ลีลาการรำจะเป็นจังหวะอ่อนช้อย ท่ารำตามเนื้อเพลง เน้นการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและนุ่มนวล รำสาวทอผ้าไหม เป็นศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเพราะการทอผ้าไหม เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว คนในครอบครัวทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความผูกพัน รักใคร่ สามัคคีกัน การรำสาวทอผ้าไหม จึงแฝงด้วยปรัชญาชีวิตว่า ชีวิตทุกชีวิตต้องมีความผูกพัน ต้องมีอุปสรรค มีการรอคอย มีการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ต้องมีการต่อสู่ฝ่าฟันด้วยความเพียร และต้องมีความอดทนเพื่อให้ผ่านพันอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
           รำสาวทอผ้าไหม เป็นศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเพราะการทอผ้าไหม เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว คนในครอบครัวทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความผูกพัน รักใคร่ สามัคคีกัน รำสาวทอผ้าไหม ผู้คัดสรรเนื้อร้อง ทำนอง ดนตรี (เพลง) คือ พ่อครูสุทนต์ จันทร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงบูรพ์ และประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบึงบูรพ์ ผู้ประดิษฐ์คิดท่ารำ คือ แม่ครูศิริพร ศิลางกูร ผู้ฝึกสอนคือ แม่ครูสังวาล จันทร และแม่ครูละมุล ศิริจันทร์ ดนตรีที่ใช้ประกอบการรำคือ "เพลงสาวทอผ้าไหม” การแต่งกายแบบพื้นเมือง คือ นุ่งผ้าถุงไหม ใส่เสื้อแขนกระบอก ห่มสไบทับ เกล้าผมมวย ประดับดอกไม้ เครื่องแต่งกายทั้งหมดทำจากผ้าไหม ซึ่งเป็นการถักทอเอง เป็นผ้าไหมบึงบูรพ์ที่สวยงาม รำสาวทอผ้าไหม จึงเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ถือเป็นมูลมรดกที่ทรงคุณค่า ให้กับลูกหลานชาวบึงบูรพ์ ดังคำกล่าวที่ว่า "บรรพบุรุษเฮาสร้างเป็นแนวทางแต่ปางก่อน มรดกแต่งป้อนสอนไว้ให้หล่ำแยง อีแมตื่นแต่เซ้าคอนกะต่าเข้าสวนมอน นำมาเลี้ยงหม่อนไหมให้ปั่นใยหุ้มโตมอน แล้วกะสาวเป็นเส้นทอให้เป็นผ้าผืนใหญ่ ตัดเป็นเส
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
          "รำสาวทอผ้าไหม” เป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตชุมชนของชาวอำเภอบึงบูรพ์ได้เป็นอย่างดีว่า สตรีชาวบึงบูรพ์นั่นมีความผูกพันกับหัตถกรรมการทอผ้าไหมมากขนาดไหน การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ชาวบึงบูรพ์มีความภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอบึงบูรพ์จนเป็นที่รู้จักในงามของ เมืองผ้าไหม ดังนั้น การแสดงรำสาวทอผ้าไหม จึงเป็นศิลปะการแสดงที่มักจะได้รับเกียรติให้แสดงให้แขกบ้านแขกเมืองได้ชมในงานสำคัญของอำเภอ อาทิเช่น ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ๆ ต้อนรับคณะประเมินของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งการแสดงดังกล่าวนั้นสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบึงบูรพ์ เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับเด็กเยาวชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม