ข้อมูลวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
รำแม่มด

วันที่ 30 พ.ย. 2560

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
           ความเชื่อของคนในแต่ละท้องถิ่นมักจะมีต้นเหตุมาจากการเกิดปัญหาในการดำรงชีวิต ที่มนุษย์เองไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เช่นปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาเหล่านี้เกินขีดความสามารถที่คนธรรมดาจะแก้ไขได้ จึงเกิดความเชื่อว่ามีอำนาจลึกลับที่อยู่เหนือธรรมชาติบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้น โดยมีความเชื่อว่าต้นเหตุเกิดจากอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ เช่น เทพ ภูตผีปีศาจ วิญญาณ สัตว์ป่า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ตลอดจนดิน น้ำ ลม ไฟ ความเชื่อเหล่านี้จึงมีผลต่อการทำพิธีกรรมเพื่อวิงวอนขอความช่วยเหลือโดยเชื่อว่าอำนาจลึกลับเหล่านี้จะปกปักรักษาคุ้มให้ตนปลอดภัยและมีความสุข เมื่อพ้นภัยก็ยินดีแสดงความรู้คุณด้วยการเซ่นสรวงบูชาหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ แต่ละสังคมต่างก็มีความเชื่อที่เป็นแบบฉบับของตนเป็นมรดกสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
           พิธีกรรมรำแม่มด หรือ รำมะม๊วดจะช่วยทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยหรือผู้ที่มีความผิดปกติของร่างกายมีสภาพจิตใจที่ดี ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจช่วยให้เราเกิดความสบายใจส่งผลให้มีการฟื้นฟูทางด้านร่างกายท่ีมีอาการเจ็บป่วย พิธีกรรมนี้เป็นการสืบสานประเพณีให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความเคารพยำเกรงซึ่งกันและกัน เนื่องจากชนเผ่าเขมรเชื่อว่าการที่ล่วงเกินผู้อื่นจะเป็นการทำผิดต่อครูซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลอื่น
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
          เมื่อมีพิธีกรรมเกิดขึ้น ญาติ พี่น้อง มารวมตัวกัน ประกอบพิธีกรรม ทำให้คนป่วยมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจช่วยให้เราเกิดความสบายใจส่งผลให้มีการฟื้นฟูทางด้านร่างกายที่มีอาการป่วย และส่งผลต่อด้านจิตใจที่เกิดขึ้นจากการมีคนที่มาให้กำลังใจ
          
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม