ข้อมูลวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
กลองยาว

วันที่ 30 พ.ย. 2560

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
            การเล่นกลองยาวเป็นการเล่นที่นิยมแพร่หลายในตำบลเสื่องข้าวของอำเภอศรีรัตนะ โดยนิยมเล่นในงานบุญต่างๆ เช่น เล่นในขบวนแห่นาค ขบวนทอดผ้าป่า งานบุญบั้งไฟ งานรื่นเริง ปัจจุบันมีการประกวดแข่งขันการเล่นกลองยาวของแต่หมู่บ้านในตำบลเสื่องข้าว เช่น ในวันสงกรานต์ งานบุญบั้งไฟ เป็นต้น
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
            การเล่นกลองยาวจะมีความเชื่อเหมือนกับการเล่นดนตรีไทย ก่อนการบรรเลงกลองยาวทุกครั้งต้องมีการไหว้ครูก่อน ของที่ต้องไหว้ครู ประกอบด้วย เงิน ดอกไม้ ธูป เทียน เหล้า บุหรี่ โดยก่อนการบรรเลงต้องมีการตีโหมโรงกลองยาวก่อน ซึ่งการตีโหมโรงจะต้องมีมือที่ใช้ตีโดยเฉพาะ
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
          การเล่นกลองยาวเป็นการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน ทำให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม