มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 3 ก.ย. 2562
หัวข้อ
Download
ปก คำนำ สารบัญ
บทสรุป ๑ แบบวิเคราะห์
บทสรุป ๒ โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย
บทสรุป ๓ เทศกาลประเพณีศรีสะเกษ
บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ
บทที่ ๒ การบริหารงานและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
บทที่ ๓
บทที่ ๓ แผนปฏิบัติการปี ๖๓ ศรีสะเกษ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม