ข่าวสาร >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ >> คำสั่งข้อมูลข่าวสารของสำนักงานวัฒนธรรม
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 ม.ค. 2564

          ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดศรีสะเกษ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามกรอบและหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด (KPI) ด้านพลังงานที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ดำเนินการรายงานผลการประหยัดพลังงาน เป็นประจำทุกเดือน
         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม