ข่าวประกาศ
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วันที่ 13 พ.ค. 2564

     ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ทั้งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด คนละ ๑ ผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวด
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5709&filename=index

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม