ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 27 ก.ย. 2564

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น.
          นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็น ประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
          โดย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนางวัชรี ธนบูลย์พิพัฒน์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวปรียาพร โคตรมงคล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุม
          ทั้งนี้ การจัดการประชุมกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม