ข่าวประกาศ
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันที่ 12 ต.ค. 2564

          ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับ จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจ สามารถเสนอชื่อพร้อมแนบประวัติและผลงาน ส่งไปยัง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ได้ที่เว็บไซต์
https://drive.google.com/drive/folders/1mVK0bDV21i3jfiluzgmg9Tqx_xoaClLv?fbclid=IwAR1YKd6SFtvWHmYFhncqGKTKxqRvQODmYvCM0bA45lf4SjW3feKlh7GiuHI

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม