ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สัปดาห์ที่ ๒) ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอารยธรรมอีสานใต้ กิจกรรมตามรอยเส้นทางอารยธรรมอีสาน

วันที่ 23 ม.ค. 2565

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น.
      จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สัปดาห์ที่ ๒) ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอารยธรรมอีสานใต้ กิจกรรมตามรอยเส้นทางอารยธรรมอีสาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกำหนดจัดงานทุกวันเสาร์ จำนวน ๔ ครั้ง ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ถึง วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
      โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมในงานดังกล่าว ณ บริเวณถนนคนเดินศรีสะเกษ (มารี-หนองแคน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
     - การจัดร้านแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนคุณธรรม/สภาวัฒนธรรม/เครือข่ายทางวัฒนธรรม อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอศิลาลาด และอำเภอวังหิน
     - การแสดงวงโปงลาง จากโรงเรียนราษีไศล 
     - การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของราชอาณาจักรกัมพูชา  จากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
     - การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงบูรพ์ อำเภอศิลาลาด และอำเภอวังหิน
     - การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดย กลุ่มศิลปินในจังหวัดศรีสะเกษ
     ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม