ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 25 ม.ค. 2565

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๖.๓๐ น.
    นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" โดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธร วรวุฒิ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ-โนนคูณ (ธ) พร้อมคณะสงฆ์วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง รับบิณฑบาต
     ในการนี้ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชน ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมประกอบด้วย
      - พิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป
      - การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม ผู้ใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งประเภททีม ประจำวันอังคารที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๕  ดังนี้
๑. ครอบครัว "ทัดเทียม”   เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม
๒. นางพรภณา  นามฤทธิ์   เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม
๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
สวยงามและใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม ประเภททีม
      - การแสดงดนตรีไทย โดย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
      - การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง
      - การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น
     ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม