ข้อมูลวัฒนธรรม >> องค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์ย้อมมะเกลือ

วันที่ 8 ก.พ. 2565

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลชุมชน/เครือข่าย/ผู้ประกอบการ
ชื่อชุมชน/เครือข่าย   นางกัญญาณัฐปักปิ่น ที่อยู่ บ้านเลขที่๑๓๐/๑หมู่ที่๑ตำบลห้วยทับทันอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  ๓๓๒๑๐
โทรศัพท์    ๐๘๐-๗๒๓๗๗๖๔
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
          - ชื่อผลิตภัณฑ์เสื้อ,ผ้า ย้อมมะเกลือ ย้อมสีมะดัน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติความเป็นมา/ทุนทางวัฒนธรรม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการผลิต
          อำเภอห้วยทับทันเป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างไม้มะดัน ซึ่งใช้ลำต้น กิ่งก้าน ของ ต้นมะดันในการนำมาคีบไก่ย่างและซึ่งในการทำหีบไม้ดังกล่าวจะมีการปอกหรือหลอกเปลือกมะดันออก ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเปลือกไม้มะดันที่ลอกออกมาย้อมเป็นสีย้อมผ้า เกิดเป็นสีสันสวยงามและเป็นสีธรรมชาติปกติในเขตอำเภอห้วยทับทันจะขึ้นชื่อเรื่องผ่าย้อมมะเกลือแต่ด้วยการจำกัดของฤดูการออกดอกออกผลของผลมะเกลือ จึงได้นำแนวคิดการนำเปลือกไม้มะดันมาย้อมให้สีธรรมชาติซึ่งจะมีเปลือกมะดันทั้งปีไม่ต้องรอเหมือนกับผลมะเกลือ ถือเป็นการนำเศษเปลือกไม้ที่ไม่มีค่านำมาเพิ่มมูลค่าทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ขึ้นอีกทางหนึ่ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
          ให้สีธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนกานย้อมสีแบบธรรมชาติ มีสีสันสวยงามและเมื่อนำมาแส่วด้วยไหมยิ่งเพิ่มความโดดเด่นของสินค้าให้สวยงามยิ่งขึ้นมีความคงทน ใส่แล้วไม่ระคายผิวเพราะเป็นสีธรรมชาติ
วัสดุ/ส่วนประกอบ/กระบวนการในการผลิต
          ๑.เปลือกไม้มะดัน (ตากแดดให้แห้ง)
          ๒.นำเปลือกมะดันที่ตากแดดแห้งแล้วมาต้ม ใส่น้ำ ๔ ส่วน ต้มให้เหลือเพียง ๒ ส่วน
          ๓.น้ำปูนใส หรือปูนแดง เกลือ สารส้ม มาผสมในอัตราส่วนที่พอเหมาะ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
          ๑. ประโยชน์ใช้สอยสวมใส่ ประดับ ตกแต่ง ร่างกาย อาคารสถานที่ที่ต้องการ
          ๒. การเก็บรักษาเก็บในที่ร่ม
          ๓. ราคาตั้งแต่ ๓๐๐ขึ้นไปแล้วแต่สินค้าแต่ละชนิด
          ๔. วัสดุ/ส่วนประกอบชิ้นผ้าเส้นไหมด้าย เข็ม
          ๕. ระยะเวลาในการผลิต๑ สัปดาห์เป็นต้นไป
          ๖. สถานที่ในการจัดจำหน่าย ๑๓๐/๑ หมู่ ๑ตำบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โทร.๐๘๐-๗๒๓๗๗๖๔.
การพัฒนาต่อยอด
          ความต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
          - องค์ความรู้และความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องการเรียนรู้การผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องชิ้นใหม่เพิ่มเติมมากกว่าเดิม
          - การส่งเสริมตลาดและการจำหน่ายให้ภาครัฐจัดส่งเสริมการตลาดและจัดหาตลาดให้อย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมโยงเครือข่าย
          เชื่อมโยงกับชุมชนในลักษณะ
          - ใช้แรงงานในท้องถิ่น / ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น/ ชุมชนร่วมบริหารจัดการ
          - มีแรงงานที่ใช้ในการผลิตของกลุ่ม ได้แก่ แรงงานที่มีฝีมือและทักษะ จำนวน ๑-๕ คน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
          มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าได้แก่
          - การจำหน่ายตามงานออกบูธต่าง ๆ
          - การจำหน่ายในFacebook/Lineตนเอง
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม