ข้อมูลวัฒนธรรม >> องค์ความรู้
ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติ

วันที่ 8 ก.พ. 2565

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ/ชื่อกิจการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งไชย หมู่ ๓ (นางอรพิน ศรีบาง) ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๙๓-๔๑๗๙๐๕๕
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
          - ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติความเป็นมา/ทุนทางวัฒนธรรม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการผลิต
          กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งไชย หมู่ที่ ๓ เป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่ก่อตั้งมานาน การทอผ้าไหม สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านทุ่งไชย มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นโดยใช้เส้นไหมเลี้ยงเอง ต่อมา ปี ๒๕๕๙ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาสอนและแนะนำให้มัดย้อมสีธรรมชาติ จากคลั่ง เปลือกมังคุด มะหูด และต่อมาได้ประยุกต์เป็นผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
          เป็นผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติ จากคลั่ง มะหูด เปลือกมังคุด
องค์ประกอบ/ส่วนประกอบ /กระบวนในการผลิต
องค์ประกอบ/ส่วนประกอบ
          - เตาเผา และฟืน
          - กะละมังอะลูมิเนียมหรือสังกะสี สำหรับต้มน้ำสี
          - กะละมังพลาสติก สำหรับล้าง
          - ผ้าไหมสำหรับย้อม
          - สารช่วยกัดสี
          - ส่วนของพืชที่ให้สีย้อม
          - น้ำด่าง
กระบวนการผลิต
          การมัดลาย ต้องมัดขณะผ้ายังเปียกหมาดๆ โดยใช้วัสดุที่มีรูปทรงต่างๆ เป็นตัวช่วยสร้างลวดลาย แล้วใช้เชือกฟางหรือยางมัดเป็นรูปต่างๆ
          การย้อม นำผ้าที่มัดลวดลายแล้วไปต้มกับน้ำที่เตรียมไว้ 3 ชั่วโมง และทุก 1 ชั่วโมง ต้องนำผ้ามัดย้อมล้างน้ำด่างหรือน้ำปูนใส แล้วนำไปย้อมสีจากคลั่งอีกครั้ง จึงนำไปผึ่งในที่ร่ม จากนั้นจึงนำมาทำเป็นผ้าคลุมไหล่
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
          ๑) ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องนุ่งห่ม
          ๒) ราคา ผืนละ ๑,๘๐๐ บาท
          ๓) วัสดุ/ส่วนประกอบ ผ้าไหม ครั่ง
          ๔) ระยะเวลาในการผลิต ๓ วัน / ผืน
          ๕) สถานที่ในการจัดจำหน่าย บ้านทุ่งไชย หมู่ที่ ๓ ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม