ข้อมูลวัฒนธรรม >> องค์ความรู้
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองคูใต้

วันที่ 8 ก.พ. 2565

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อชุมชน/เครือข่าย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองคูใต้ ที่อยู่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์   ๐-๔๕๖๑-๑๔๖๕
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
          - ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชุมชน
          ๑) ประวัติความเป็นมา/ทุนทางวัฒนธรรม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการผลิต บ้านหนองคูใต้ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านที่ทำการทอผ้าไหมมัดหมี่ มาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดมาถึงลูกหลานในปัจจุบัน คนในชุมชนใช้เวลาว่างจากการทำนามารวมกลุ่มกันทอผ้าไหม นำรายได้มาสู่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาลวดลายหลากหลายแบบตามความต้องการของตลาด เป็นที่ต้องการของกลุ่มคนรักการสวมใส่ผ้าไหม
          ๒) จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่มีลวดลายหลากหลายรูปแบบ อาทิ ลายปราสาท, ลายโซ่, ลายนกยูง, ลายดอกแก้ว เป็นต้น
วัสดุ/ ส่วนประกอบ /กระบวนการในการผลิต
          กระบวนการในการผลิต นำเส้นไหมที่ได้มาผ่านกระบวนการย้อมสีมัดหมี่และทอเป็นผืนตามความต้องการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
          ๑) ประโยชน์ใช้สอย ใช้ตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือใช้สวมใส่ในเทศกาลต่างๆ
          ๒) ราคา ๒,๕๐๐ - ๓,๕๐๐ บาท
          ๓) วัสดุ/ส่วนประกอบ เส้นไหม
          ๔) ระยะเวลาในการผลิต ประมาณ ๓๐ วัน
          ๕) สถานที่ในการจัดจำหน่าย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองคูใต้และออกร้านจำหน่ายตามงานต่างๆ
 
 
 
 
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม