ข้อมูลวัฒนธรรม >> องค์ความรู้
ผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกอะลาง

วันที่ 8 ก.พ. 2565

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อชุมชน/เครือข่าย    กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอะลาง ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๖ ซอย - ถนน – หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง หนองใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์   ๐๙๔-๔๓๕๖๐๙๑ , ๐๖๒-๔๔๘๙๕๐๘
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์  
          - ผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกอะลาง
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชุมชน
          ๑) ประวัติความเป็นมา/ทุนทางวัฒนธรรม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการผลิต บ้านอะลาง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านที่มีต้นอะลางอยู่มากมาย เวลาต้นอะลางออกดอกจะเหลืองอร่ามทั่วหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านจึงเกิดแรงบันดาลใจในการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายดอก อะลางและสีเหลืองเหมือนดอกอะลาง พื้นของผ้าถุงจะเป็นสีดำดอกอะลางสีเหลืองเด่น ทำให้ผ้าถุงดูเด่นสง่างาม
          ๒) จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ดอกลายสีอะลาง พื้นของผ้าถุงเป็นสีดำ ลายและดอกเป็นสีเหลือง ทำให้ผ้าถุงดูเด่นสง่างาม
วัสดุ/ส่วนประกอบ /กระบวนในการผลิต
องค์ประกอบ/ส่วนประกอบ เส้นไหม ฟืม อื่นๆ
          กระบวนการในการผลิต การเตรียมเส้นไหม การลอกกาวเส้นไหมทั้งเส้นพุ่งเส้นยืน โดยวิธีการใช้สารเคมี การเตรียมฟืมทอผ้า การย้อมเส้นไหมยืน การต่อเส้นยืน การเตรียมเส้นพุ่งที่ทำการย้อมสีเหลือง การกรอกเส้นพุ่งเข้าหลอด ทอผ้าไหม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
          ๑) ประโยชน์ใช้สอย ใช้นุ่งห่มในชีวิตประจำวัน, ใส่ไปทำบุญตักบาตร, ตัดสวมใส่ออกงานต่างๆ
          ๒) ราคา ๑,๘๐๐ บาท
          ๓) วัสดุ/ส่วนประกอบ เส้นไหม
          ๔) ระยะเวลาในการผลิต ประมาณ ๓๐ วัน
          ๕) สถานที่ในการจัดจำหน่าย กลุ่มแม่บ้านอะลางและออกร้านจำหน่ายตามงาน
 
 
 
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม