แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปี

วันที่ 27 ก.ย. 2558
 
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบตามภารกิจ)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด)
     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอารยะรรมอีสานใต้ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอารยะรรมอีสานใต้ กิจกรรมตามรอยเส้นทางอารยธรรมอีสาน
     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอารยะรรมอีสานใต้ กิจกรรมถนนสายธรรมะ คีตะศิลป์ ถิ่นดงลำดวน


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  
     - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม