การกำกับติดตาม

วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕


รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔


รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

     - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)


     - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

ข้อมูลเชิงสถิติ และการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

     - สถิติผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๖$ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม