การกำกับติดตาม

วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดศรีสะเกษ


รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
     - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
     - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)


ข้อมูลเชิงสถิติ และการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
     - สถิติผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๖$ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม