การกำกับติดตาม

วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดศรีสะเกษ


รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

     - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

     - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)


ข้อมูลเชิงสถิติ และการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
     - สถิติผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๖$ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม