ข้อมูลวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
ปราสาทปรางค์กู่

วันที่ 13 ก.ย. 2560


ปราสาทปรางค์กู่


ที่ตั้ง  
บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
ระยะทาง
 เดินทางตามถนนราดยางออกจากปรางค์กู่-สำโรงทาบ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร
สภาพทั่วไป  
     
ที่ตั้งของปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่เนินสูงยอดสุดห้วยวะ ซึ่งไหลผ่านบ้านตูม ผ่านบ้านกล้วยกว้าง  
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไหลลงสู่ห้วยสำราญ ที่ตำบลทุ่งไชย
     ปรางค์กู่ประกอบด้วยปรางค์ ๓ หลัง ก่อด้วยอิฐและศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันในแนว
ทิศเหนือ-ใต้  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์องค์กลางและองค์ที่อยู่ทางทิศใต้ ก่อด้วยอิฐขัดเรียบ 
มีทับหลังและเสาประดับกรอบประตูทำจากศิลาทราย แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏทับหลัง ส่วนเสากรอบ
ประตูก่อด้วยอิฐ ติดผนังมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ส่วนด้านอื่นเป็นประตูหลอก
     อิฐทั้งสององค์มีการสลักลวดลายตกแต่งลงบนเนื้ออิฐ เช่น ซุ้มหน้าบันสลักเป็นซุ้มโค้งหยักมียอดแหลม
ช่วงปลาย  สลักเป็นรูปเศียรนาค ปรางค์ที่อยู่ทางทิศเหนือก่อด้วยศิลาแลงจากฐานถึงซุ้มหน้าบัน 
แล้วก่อด้วยอิฐจนถึงส่วนยอดมีประตูทางเข้าทิศตะวันออกเช่นเดียวกันส่วนบารายหรือสระน้ำ
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางทิศตะวันออกของปรางค์กู่
อายุของปราสาท   
ปราสาทปรางค์กู่  ศิลปะขอมแบบนครวัด สร้างราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗

pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม