ข้อมูลวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
ปราสาททามจาน(สมอ)

วันที่ 13 ก.ย. 2560


ปราสาททามจาน(สมอ)


ที่ตั้ง 
 ปราสาทบ้านทามจานหรือปราสาทบ้านสมอ ตั้งอยู่ที่บ้านทามจาน ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ระยะทาง
   เดินทางตามถนนราดยางสายศรีสะเกษปรางค์กู่ หลังจากข้ามสะพานห้วยสำราญ  
ที่บ้านภูมิศาลา อำเภอขุขันธ์ แล้วเดินทางต่อไปจนถึงทางแยกบ้านกระต่ายด่อน เลี้ยวขวาอีก 
๓  กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตรก็จะถึงที่ตั้งปราสาททามจาน 
ซึ่งบ้านทามจาน อยู่ฝั่งตะวันตกของห้วยสำราญ

สภาพทั่วไป
     สภาพของปราสาททามจาน ปรางค์ปราสาทเป็นปรางค์เดียวก่อด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อเก็จ  มีมุขยื่นออกไปเล็กน้อย ทางด้านตะวันออก 
ซึ่งจะเป็นด้านหน้าและเป็นประตูทางเข้าไปในตัวปราสาท ส่วนอีกสามด้านทำเป็นประตูหลอก 
กรอบประตูและทับหลังทำด้วยหินทรายสลักลวดลาย ทับหลังด้านหน้าหายไป ทับหลังบนกรอบ
ประตูทางทิศใต้สลักแล้วเสร็จเพียงครึ่งเดียว เป็นรูปหน้ากาลกำลังคายท่อนพวงมาลัยโดยใช้
มือยึดจับพวงมาลัย ซึ่งสลักเป็นลายใบไม้ม้วน เหนือหน้ามีรูปบุคคลนั่งขัดสมาธิลักษณะ
เป็นพระพุทธรูปมีบุคคลสองคนนั่งพนมมืออยู่ พระพุทธรูปดังกล่าวอาจจะเป็นพระพุทธไภสัชย
คุรุพระพุทธเจ้าผู้รักษาโรค เพราะรูปแบบ และแผนผังของปราสาท สันนิษฐานได้ว่าคงจะเป็น
สิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า "อโรคยาศาล" หรือโรงพยาบาลซึ่งได้พบจารึก กล่าวถึงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลหลายหลักและในจารึกกล่าวถึงพระพุทธไภสัชยคุรุ กำแพงและโคปุระ มีร่องรอย
ฐานกำแพงก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบสี่ด้าน ด้านตะวันออกมีโคปุระก่อด้วยศิลาแลง เช่นกัน 
มีสระน้ำจำนวน ๒ สระ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากโคปุระ ประมาณ ๑๐ เมตร 
เป็นสระขนาดเล็ก ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อีกสระมีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านตะวันออกห่างออก
ไปประมาณ ๕๐ เมตร

อายุของปราสาท    สร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ศิลปะขอมแบบบายน


pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม