ข้อมูลวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
กู่แก้วสี่ทิศบ้านหว้าน

วันที่ 13 ก.ย. 2560

กู่แก้วสี่ทิศบ้านหว้าน
ที่ตั้ง     ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าดงใหญ่  ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของหมู่บ้านหว้าน  ตำบลหว้านคำ  อำเภอราษีไศล  
จังหวัดศรีสะเกษ 
ระยะทาง    สามารถเดินทางจากตัวอำเภอราษีไศล  ไปตามเส้นทางราษีไศล-อำเภอมหาชนะชัย 
ประมาณ ๕ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา
เข้าไปอีก ๓ กิโลเมตร ก็จะถึงแหล่งโบราณคดี บ้านหว้าน 
โบราณสถาน
ที่ขุดพบอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ ป่าช้าดงใหญ่ ห่างจากหมู่บ้านไปทางด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ ๕๐๐ เมตร                                                          
ประวัติความเป็นมา  จากโบราณวัตถุที่พบสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คงเป็น
ชุมชนในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖
มีการนับถือ ศาสนาพุทธ  โดยประดิษฐ์ใบเสมาขึ้น เพื่อใช้ประกอบสังฆกรรม มีการ
สร้างสิ่งก่อสร้างที่น่าจะเป็นศาสนสถาน และมีการสร้างคูน้ำคันดิน เพื่อใช้กักเก็บน้ำ
ในการอุปโภคบริโภคของชุมชน
สภาพทั่วไป    มีลักษณะเป็นเนินดินรูปร่างค่อนข้างกลม  มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ ๒ ชั้น 
โดยก่อคันดินล้อมรอบคูน้ำด้านนอก ลักษณะเช่นนี้เชื่อว่าคงสร้างคูน้ำขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลัก 
ในการกักเก็บน้ำ ตัวแหล่งโบราณคดีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๖๐ เมตร
สภาพปัจจุบัน
     คูน้ำและคันดินบางส่วนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่นา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดเมืองคง ซึ่งเป็น
วัดฝ่ายมหานิกาย รวมทั้งรูปปั้นของพญากตะศิลา ซึ่งเป็นเจ้าเมืองผู้นำชาวเยอ มีการบวงสรวงกัน
ทุกวันเพ็ญเดือนสาม
หลักฐานที่พบ
     ซากโบราณสถานซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลาย เนื่องจากการถูกลักลอบขุดหาวัตถุโบราณ 
เหลือสภาพเพียงเศษอิฐกระจายอยู่ทั่วไป กลุ่มใบเสมาหินทรายบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของตัวแหล่ง เศษภาชนะดินเผาทั้งประเภทเนื้อหยาบและเนื้อแกร่ง
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม