1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT) ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษ
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ
  โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  21/11/2560 ประเพณีบูชาผีฟ้า ผีแถน
  21/11/2560 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
  21/11/2560 ตักบาตรเทโว
     

มัลติมีเดีย
ข้อมูลเผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลด VDO องค์ความรู้ 
  19/04/2564 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
  07/08/2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริตต จิตอาสา
  05/07/2561 ศูนย์บันดาลไทย ต้นทุนสร้างสรรค์สู่ "ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม"
     
เส้นทางท่องเที่ยว ๕ สินค้าทางวัฒนธรรม

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 72 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
สรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 52 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 119 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
๙ เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม ๘ วิถีไทย

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 68 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
รากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 104 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
 
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดเส้นทางท่องเที่ยว ๕ สินค้าทางวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์