1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT) ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  ประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “ครุน้อย” ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบ Zoom Meeting
  ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting
  พิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ข้อมูลพื้นฐาน องค์ความรู้ 
  21/11/2560 ประเพณีบูชาผีฟ้า ผีแถน
  21/11/2560 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
  21/11/2560 ตักบาตรเทโว
     

มัลติมีเดีย
ข้อมูลเผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลด VDO องค์ความรู้ 
  15/02/2565 ภาพยนตร์กอนกวยส่วยไม่ลืมชาติ
  27/10/2564 หนังสือที่ระลึกงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ E-book
  25/10/2564 จำนวนงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง สำนักพระราชวัง และงานสนับสนุนพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
     
หนังสือที่ระลึกงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 0 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
เส้นทางท่องเที่ยว ๕ สินค้าทางวัฒนธรรม

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 72 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
สรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 52 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 119 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
๙ เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม ๘ วิถีไทย

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 68 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
รากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 104 หน้า
จัดทำโดย sisaket admin
Download File
 
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
ดูทั้งหมด
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์