หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในเทศกาลสงกรานค์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
สวดมนต์ออนไลน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕
การรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕
ขยายเวลารับสมัครการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านฯ พุทธศักราช ๒๕๖๕
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (อาหาร - อาภรณ์)
"รางวัลเพชรพระนคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕"
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ ๒๘ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
อาภรณ์ อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่น..สู่สากล ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะกุดหวาย "อนุสรณ์ ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ"
แก้ไขข้อความในประกาศการประกวดออกแบบประติมากรรมพญานาค Landmark หนองคาย
เรื่อง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การประกวดออกแบบประติมากรรมพญานาค Landmark หนองคาย
1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม