หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
การจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย
โครงการเวทีการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔)
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว
มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564
มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ ๗)
เพลงและลำล่องรณรงค์เฝ้าระวัง Covid 19
ผลการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด
การประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #๒ ในหัวข้อ "บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส่งนักเรียน เด็กและเยาวชน สมัครเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
การคัดสรรศิลปินและมอบรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ในงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔"
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนและทีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
1 2 3 4 5 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม